Recycling

“Uw ijzer en metalen brengen geld op!”

U heeft vast weleens uw oud ijzer of metaal naar het stort gebracht.. Het brengt u niets op, en het is ook zeker niet de bedoeling! Breng uw ferro- en non-ferro-metalen naar M.R.T Metals B.V in Terneuzen. U krijgt er naast een vergoeding, ook een goed gevoel voor terug. De recycling en inkoop van metaal is belangrijk omdat grondstoffen niet onuitputtelijk zijn. Door op juiste wijze te recyclen dragen we een steentje bij aan ons milieu en de toekomst. M.R.T Metals B.V biedt u altijd een goede prijs!

De kernactiviteit van M.R.T Metals B.V  bestaat uit het inzamelen, verwerken, sorteren en verhandelen van ferro- en nonferro metaalafvallen.Deze metaalafvallen bestaan uit de volgende soorten:ijzer, koper, lood, zink, aluminium, roestvrijstaal en tin. Naast deze zuivere metaalsoorten nemen wij ook diverse andere materiaalsoorten in,zoals elektro-motoren, kabelafvallen, loodaccu’s en ongesorteerde metalen of metalen met vreemde aanhechtingen.

De verkoop geschiedt aan smelterijen in binnen- en buitenland. Daarnaast word een groot deel van deze producten getransporteerd naar de grote zeehavens, zoals Rotterdam, Antwerpen. Via deze zeehavens wodt er vervolgens verscheept naar wereldwijde afzetmarkten, waarbij China en Turkije de grootste afnemers vormen.