Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacy wetgeving geldt.

 

Inleiding:

M.R.T Metals B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we wat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@mrt-metals.nl

Wie is M.R.T Metals B.V.?

M.R.T Metals B.V. , kantoorhoudende te (4538 BZ) Terneuzen aan Energiestraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75281538

Hoe gebruikt M.R.T Metals B.V. uw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor M.R.T Metals B.V. persoonsgegevens over jouw verwerkt. Hierbij wordt aangegeven onder welke juridische grondslag wij deze mogen verwerken en hoe lang de gegevens door M.R.T Metals B.V.worden bewaard.

-Doeleinde: Financiele administratie. -Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), -Grondslag: Wettelijke verplichting. -Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

-Doeleinde: Facturatie. -Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer. -Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst. -Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

-Doeleinde: CMR. -Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Social Media account, User ID, Telefoonnummer. -Grondslag: Wettelijke verplichting. Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

-Doeleinde: Sollicitatie. -Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer, NAW-gegevens,CV.-Grondslag: Wettelijke verplichting.-Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

-Doeleinde: Social Media marketing.-Gegevens: Naam.-Grondslag: Gerechtvaardigd belang.-Betrokken belang: Commercieel belang.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

M.R.T Metals B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij M.R.T Metals B.V. over je zijn vastgesteld, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij M.R.T Metals B.V. u kunt verzoeken dat M.R.T Metals B.V. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om M.R.T Metals B.V. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van M.R.T Metals B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van M.R.T Metals B.V. te verkrijgen. M.R.T Metals B.V zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieden onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat M.R.T Metals B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door M.R.T Metals B.V.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@mrt-metals.nl. M.R.T Metals B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan (1) maand nadat M.R.T Metals B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien M.R.T Metals B.V. je verzoek afwijst zullen wij ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Beveiliging en fraudebestrijding:

-Doeleinde: Cameratoezicht.-Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Naam, Adres, BSN-nummer.-Grondslag: Wettelijke verplichting. -Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Ontvangers van de persoonsgegevens:

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan het boekhoudkantoor waar M.R.T Metals B.V  klant bij is. Het kan zijn dat M.R.T MetalsB.V  verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop M.R.T Metals B.V je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@mrt-metals.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop M.R.T Metals B.V jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@mrt-metals.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.