Onze certificaten

M.R.T Metals B.V. is ingeschreven bij de NIWO. Nationale en Internationale Wegvervoer op de VIHB lijst. Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB lijst verplicht. VIHB staat voor Vervoerder, inzamelaar, handelaar, bemiddelaar in afval.

OVAM staat voor Registratie van vervoerder en Registratie van erkende overbrenger.

SBB Erkenning toont aan dat wij een erkend leerbedrijf zijn.

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuig is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1 (E), C (E), D1 (E) of D (E) noodzakelijk is.
Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.