Onze certificaten

M.R.T Metals is ingeschreven bij de NIWO. Nationale en Internationale Wegvervoer op de VIHB lijst. Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB lijst verplicht. VIHB staat voor Vervoerder, inzamelaar, handelaar, bemiddelaar in afval.

OVAM staat voor Registratie van vervoerder en Registratie van erkende overbrenger.

RDW Erkenning voor Bedrijfsvoorraad, Export en Demontage van voertuigen.

SBB Erkenning toont aan dat wij een erkend leerbedrijf zijn.